Μετακόμιση Οικοσκευής

ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ

Εταιρικό Έντυπο

Κατεβάστε το εταιρικό μας προφίλ και μάθετε περισσότερα για μας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Μετακόμιση Οικοσκευής

Κατόπιν της πολυετούς εμπειρίας μας και ακολουθώντας τα βήματα διεξαγωγής του έργου, ολοκληρώσαμε μια ακόμα από τις χιλιάδες  πετυχημένες μετακομίσεις.

Τα βήματα αυτά είναι τα εξής: 1. Εκτίμηση έργου: Ο ειδικός σύμβουλος μετακομίσεων θα επισκεφτεί το σπίτι σας και θα σας καθοδηγήσει με ακρίβεια για την διαδικασία της μετακομίσεις βήμα βήμα. 2. Προετοιμασία Οικοσκευής: Σε αυτό το στάδιο θα παρευρεθεί  το συνεργείο συσκευαστών της εταιρείας μας και θα συσκευάσει ολόκληρο τον εξοπλισμό της οικοσκευής σας με ασφάλεια και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 3. Μεταφορά: Διαθέτουμε ένα από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτους στόλους με φορτηγά, γερανούς, αναβατόρια και εμπειρία ώστε να μεταφέρουμε οπουδήποτε στον κόσμο την οικοσκευή σας, ακόμη και στα πιο δύσβατα σημεία. 4. Προορισμός: Στον νέο σας σπίτι τοποθετούμε με ασφάλεια την οικοσκευή σας και αποσυσκευάζουμε το σύνολο της, σε περίπτωση που το επιθυμείτε.

ΠΑΝΩ